Daily Archives: July 4, 2014

Nạo phá thai rất nguy hiểm

Nhiều người chủ quan cho rằng đó chỉ là thủ thuật, là việc làm nhẹ nhàng, không ảnh hưởng nhiều nhưng thực tế cho thấy không hoàn toàn thế. Họ cho rằng nạo hút thai rất đơn giản, chỉ như là làm … Continue reading

Posted in Nạo phá thai an toàn | Tagged , | Leave a comment