Daily Archives: July 23, 2014

Đặc điểm của từng “đối tượng” khi đi nạo hút thai

Đối tượng nạo hút thai phổ biến gồm những nhóm đối tượng sau: NHỮNG TRƯỜNG HỢP LÀ THIẾU NỮ Thích hợp với tầng lớp: Những người sợ đau và lần đầu tiên thực hiện thủ thuật hút thai, không ảnh … Continue reading

Posted in Nạo phá thai an toàn | Tagged , | Leave a comment