Daily Archives: August 5, 2014

Nạo phá thai và hậu quả

Nạo phá thai là gì? Nạo phá thai là việc kết thúc mang thai thông thường được thực hiện ở giai đoạn còn sớm (khi người nữ thấy kỳ kinh của mình bị chậm chưa quá 8 tuần). Có hai … Continue reading

Posted in Nạo phá thai an toàn | Tagged , | Leave a comment