Daily Archives: August 16, 2014

Nguy cơ vô sinh và những nỗi đau sau phá thai

Mặc dù hiện nay các biện pháp nạo phá thai được thực hiện bằng công nghệ tiên tiến hơn nhưng không phải ca nào cũng an toàn một cách tuyệt đối mà họ phải đối mặt với nhiều rủi ro, … Continue reading

Posted in Nạo phá thai an toàn | Tagged , , | Leave a comment