Tag Archives: phá thai 3 tháng đầu

Phá thai an toàn 3 tháng đầu

Phá thai an toàn 3 tháng đầu là các phương pháp chấm dứt thai nghén đối với thai từ 6 tuần đến hết 12 tuần, tính từ ngày đầu tiên của chu kỳ kinh cuối cùng. Có hai lựa chọn: Hút … Continue reading

Posted in Phá thai an toàn | Tagged , , | Leave a comment